Algemene info

Anemoon > Algemene info

“All you need is to relax “

-anoniem

BRAINS-methode voor weloverwogen keuzes in zwangerschap en bevalling

De BRAINS-methode. Het heeft niks, althans… wellicht iets, met zwangerschapsbrein te maken, maar het helpt je keuzes te maken over je zwangerschap en bevalling.

Als zwangere vrouw kom je tijdens je zwangerschap en naderende bevalling voor verschillende keuzes te staan. Soms weet of voel je precies welke keuze voor jou en je baby de beste is, maar in andere gevallen weet je dat niet zo goed.

Dit gaat bijvoorbeeld over het wel of niet nemen van pijnstilling tijdens je bevalling, de plek waar je gaat bevallen, het wel of niet laten afnemen van een suikertest. Of over interventies zoals strippen en het breken van je vliezen om je bevalling ‘natuurlijk’ op gang te laten brengen. Soms maak je een keuze waar je achteraf toch iets langer over had na willen denken, een handig hulpmiddel voor het maken van zulke keuzes is de BRAINS-methode.

Elke letter in BRAINS staat voor een aspect om mee te nemen in je keuze:
B: beweegredenen/bereiken
R: risico’s
A: alternatieven
I: intuïtie/ik
N: niks doen
S: stilstaan

Overleg met ons

Met deze methode hopen we dat je genoeg informatie verkrijgt van ons en dat je op basis daarvan een keuze kan maken die goed voor je voelt. Stel jezelf (en/of ons) daarom de vragen volgens de BRAINS-methode:

  1. Wat zijn de beweegredenen voor dit voorstel, wat willen we hiermee bereiken?
  2. Wat zijn de risico’s, wat kunnen de gevolgen zijn?
  3. Zijn er alternatieven, heb ik nog meer opties?
  4. Wat zegt mijn intuïtie, wat is mijn eigen gevoel hierbij of wat zou ik zelf het liefst willen?
  5. Wat gebeurt er als we (nu) niks doen?
  6. Ik wil hier even bij stilstaan, even de tijd nemen om na te denken en te overleggen.

Dus staan jullie voor een belangrijke beslissing in jullie zwangerschap of bevalling? Denk dan aan je BRAINS!