Controles

Anemoon > Kraamperiode > Controles

Controles

De kraamperiode kan een roze wolk zijn, maar is vooral een periode van herstel en balans. Je moet herstellen van de zwangerschap en de bevalling en jullie moeten je balans weer zien te vinden in jullie nieuwe rol als ouders. Neem de tijd om jullie kindje te leren kennen. Neem op tijd rust om te kunnen genieten. Bezoek is leuk, maar met mate.

Kraamverzorgende
De kraamverzorgende helpt jullie op weg met de zorg van jullie kindje. Verder is zij onze rechterhand, als het gaat om de gezondheid van jou en jullie kindje. Dagelijks zal zij jullie conditie in de gaten houden. Zij volgt en controleert jou herstel. Je pols, temperatuur, het zakken van de baarmoeder, bloedverlies, eventuele hechtingen, conditie borsten en benen kunnen allemaal aanwijzingen geven over je herstel. Bij jullie kindje zal ze controleren of deze zich goed kan aanpassen aan de nieuwe omgeving. Houdt jullie kindje zich goed op temperatuur, hoe is de kleur, drinkt hij of zij goed, hoe groeit hij of zij, hoeveel plast en poept jullie kindje. Allemaal belangrijk om te kunnen vaststellen dat jullie kindje gezond is. Natuurlijk kun je kunt ook bij haar terecht met al jullie vragen en helpt ze een handje in het huishouden waar mogelijk en nodig is.

Verloskundige
Wij blijven nog altijd dag en nacht voor jullie bereikbaar in geval van spoed. Verder komen wij geregeld bij jullie in het kraambed kijken. Wanneer je kraamverzorgende niet tevreden is over de controles of iets niet helemaal vertrouwt, zal ze met ons overleggen. Indien nodig komen we een keer extra kijken of verlengen we het kraambed.

Hielprik en gehoortest
In de eerste week na de geboorte van jullie kindje komt een thuiszorgmedewerkster wat bloed af nemen uit het hieltje. In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht op een aantal zeldzame erfelijke aandoeningen. Dit is belangrijk, omdat het op tijd opsporen van deze aandoeningen kan ernstige schade aan lichamelijke en geestelijke ontwikkeling aan jullie kindje voorkomen of in ieder geval beperken. Deze aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Er wordt altijd eerst toestemming gevraagd voordat het hielprikje wordt gedaan. Het is in het belang van de gezondheid van jullie kindje dat jullie meedoen aan het onderzoek.

Als de uitslag goed is krijgen jullie géén bericht. Wanneer er wel een afwijkende uitslag is gevonden, worden jullie ingelicht via jullie huisarts.

Naast het hielprikje komt de thuiszorgmedewerkster ook een gehoortestje doen. Hierbij wordt met behulp van een apparaatje de functie van de oortjes getest. Een signaaltje wordt het oortje in gestuurd en het apparaat meet de terugkaatsing en verwerking van het geluid door het oortje.

Hier vind je de folder van het RIVM