Regelen

Anemoon > Kraamperiode > Regelen

Regelen

Aangifte
Na de geboorte van jullie kindje moet er aangifte worden gedaan in de gemeente waar jullie kindje is geboren. Dus is jullie kindje in Son of Breugel geboren, dan doe je aangifte in Son. Is jullie kindje geboren in Eindhoven, dan doe je daar aangifte. Aangifte wordt meestal door de vader gedaan, maar iedereen die bij de bevalling aanwezig is geweest mag aangifte doen van de geboorte. Dit moet wel gebeuren binnen 3 werkdagen bij de afdeling Burgerzaken of Bevolking.

Daar wordt je gevraagd, welke voornaam en welke achternaam jullie kindje zal krijgen. Ook worden vragen gesteld over het erkennen van de baby door de vader en het ouderlijk gezag. Zorg dat je de namen goed laten noteren! Wijzigen kan alleen via een moeizaam proces door middel van advocaat. Er moet namelijk via de commisaris van de koning officieel toestemming worden gevraagd aan de Zijne Koninklijke Majesteit de Koning zelf.

Na aangifte geeft de gemeente de gegevens van jullie kindje door aan het consultatiebureau en aan de Sociale Verzekeringsbank, die er voor zorgt dat u kinderbijslag krijgt.

Zorg dat je op tijd bent met aangifte doen, want doe je te laat aangifte van geboorte, dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). Je kunt dan een boete krijgen. Als het vanwege feestdagen of weekend niet helemaal duidelijk is wanneer je aangifte moet doen, kijk dan even op de site van de gemeente, zie “handige adressen”.

Wat heb je nodig?
Jullie zijn getrouwd:

  • Een geldig legitimatiebewijs van de aangever.
  • Het kaartje van het ziekenhuis (indien beschikbaar).
  • Trouwboekje.
  • Wanneer het kind de achternaam van de moeder krijgt: afschrift van de akte van naamskeuze.

Jullie zijn niet getrouwd:

  • Een geldig legitimatiebewijs van de aangever.
  • Het kaartje van het ziekenhuis (indien beschikbaar).
  • Wanneer het kind de achternaam van de moeder krijgt: afschrift van de akte van naamskeuze.

Verzekering
Meld aan het begin van de zwangerschap aan de verzekering dat je zwanger bent. Je krijgt dan het kraampakket thuisgestuurd en indien nodig kun je je polis bij ingang van het nieuwe jaar nog aanpassen. Laat je ziektekostenverzekering weten dat jullie kindje geboren is en laat hem/haar bijschrijven op de polis. Je weet nooit of je op korte termijn zorg nodig of medicatie hebt voor jullie kindje. Op deze manier zijn de kosten in ieder geval gedekt.

Kinderopvang
Vergeet niet ook de kinderopvang te laten weten dat jullie kindje geboren is. Je kunt nu in ieder geval de naam en geboortedatum opgeven.