Privacy

Anemoon > Privacy

Verloskundigenpraktijk Anemoon gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Anemoon deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Anemoon bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Anemoon houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Anemoon vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Anemoon informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Anemoon informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Anemoon informeert patiënten indien Verloskundigenpraktijk Anemoon bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Inzage in je dossier
Altijd en overal je eigen verloskundige dossier bij de hand, vraag ernaar dan verstrekken we je eigen persoonlijke pincode.

Gegevensuitwisseling
Tijdens de eerste afspraken vragen we of je akkoord gaat met het delen van gegevens met de volgende instanties:

Peridos
Peridos beheert gegevens over het wel of niet deelnemen aan prenatale screeningsprogramma’s (NIPT of combinatietest en 20 weken echo). Bij deelname worden de uitkomsten van het onderzoek geregistreerd. Bij geen deelname wordt dit ook geregistreerd tenzij er bezwaar wordt gemaakt. Toestemming is voorwaarde om deel te kunnen aan prenatale screening. Voor meer informatie zie www.peridos.nl.

Perined
De stichting PRN, Perinatale Registratie Nederland, registreert en verwerkt alle verloskundige gegevens (volledig anoniem) ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de verloskundige zorg in Nederland. Voor meer informatie zie www.perined.nl

Praeventis
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert de verwerking van bloedonderzoek en de uitvoering van de hielprik. Het RIVM beheert deze gegevens in Praeventis. Voor meer informatie zie www.rivm.nl