Privacyverklaring

Anemoon > Privacyverklaring

Anemoon Verloskundigenpraktijk – Privacybeleid

Anemoon Verloskundigenpraktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dommelstraat 1
5691AS Son en Breugel
06-22656995
www.praktijkanemoon.nl

Toepassing

Alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je verstrekt aan ons (bijvoorbeeld via het aanmeldformulier op de website) valt onder deze privacyverklaring.Wij gaan uiterst zorgvuldig om met het behandelen en beschermen van persoonsgegevens, privacy van cliënten staat altijd voorop. Wij zullen de data dan ook verwerken volgens de richtlijnen en voorwaarden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Anemoon verloskundigenpraktijk is volgens de stellingen van de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van zowel vader, moeder en kind(eren). Dit betekend dat Anemoon Verloskundigenpraktijk bepaald welke gegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurd. Binnen dit privacybeleid wordt toegelicht welke gegevens Anemoon Verloskundigenpraktijk gebruikt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden.

Gegevens

Omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of je de gegevens zelf bij ons kenbaar hebt gemaakt, verwerkt Anemoon Verloskundigenpraktijk je persoonsgegevens. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • E-mailadres
 • BSN nummers
 • Polisnummer zorgverzekering
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Medische gegevens gerelateerd aan je zwangerschap, bevalling of kraamtijd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Om goede zorg te kunnen leveren slaan we persoonsgegevens op en gebruiken we deze wanneer nodig. De gegevens worden alleen verstrekt aan derden als dat van belang is voor het leveren van goede zorg. In sommige gevallen is het vereist dat er specifieke toestemming gevraagd wordt aan jou als cliënt, dit zullen we dan op voorhand doen. Dit is bepaald op basis van wetgeving. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaald hoe wij de gegevens verwerken op basis van de behandelingsovereenkomst. Als je geen behandelingsovereenkomst met ons sluit dan zullen wij van Anemoon Verloskundigenpraktijk uitdrukkelijk toestemming vragen om deze gegevens te verwerken met als doel goede verloskundige zorg te leveren. Dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, naar aanleiding van de Europese Privacy Verordening EU 2016/679 (EPV).

(Persoons)gegevens van minderjarigen

Anemoon Verloskundigenpraktijk kan niet controleren of websitebezoekers ouder zijn dan 18 jaar. Er is geen intentie om via onze website persoonsgegevens te verzamelen van bezoeker jonger dan 18, tenzij zij toestemming hebben van ouders of een voogd.

Waarom en hoe wij gegevens verwerken

De AVG bevat artikel 6 lid 1 sub a waarin de verwerking van persoonsgegevens beschreven staat voor de hierna genoemde doelen. Als je akkoord gaat met deze privacyverklaring geen je expliciet toestemming voor het verwerken van de gegevens op deze manier. Dit zijn de doeleinden waarvoor Anemoon Verloskundigenpraktijk je gegevens verwerkt:

 • Bieden van verloskundige zorg
 • Je kunnen bereiken via e-mail, telefoon of huisbezoek als dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • Je informeren over wijzigingen van diensten of producten
 • Indien nodig overleggen met ketenpartners in de geboortezorg
 • Verzenden van e-mail en afspraakbevestigingen

In sommige gevallen zijn wij verplicht persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld zo bij landelijke registratiesystemen als SPRN, Peridos en actuele onderzoeken. Dit zullen wij dan ook doen. Indien je wilt dat je persoonsgegevens uit deze databases verwijderd worden dan je dat bij de desbetreffende organisatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Anemoon Verloskundigenpraktijk neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Opslag van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Anemoon Verloskundigenpraktijk 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijke bewaartermijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. We bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Indien nodig (zoals hierboven beschreven) kan Anemoon Verloskundigenpraktijk gegevens delen met derden. Dit kunnen gegevens zijn met betrekking tot jou, je partner en je kind(eren). Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn op basis van de overeenkomst die we met je sluiten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en landelijke registraties. Om de veiligheid en privacy te waarborgen zal Anemoon Verloskundigenpraktijk verwerkers overeenkomsten sluiten indien nodig met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. Dit alles om de privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw gegevens zo strikt mogelijk te waarborgen. Indien het nodig blijkt te zijn dat we gegevens verstrekken aan derden op gebieden niet in deze privacy overeenkomst beschreven zullen wij dit alleen doen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Rechten van de cliënt (Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als cliënt van Anemoon Verloskundigenpraktijk heb je het recht om je persoonsgegevens ten allen tijden te bekijken, corrigeren of verwijderen. Ook is het mogelijk je toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken. Daarnaast kun je ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens binnen onze praktijk. Het kan zijn dat Anemoon Verloskundigenpraktijk geen verantwoorde zorg aan je kan leveren indien je wenst dat we persoonsgegevens wissen. In dit geval zullen we je gegevens dan niet wissen maar labelen als ‘non-actief’, dit ook omdat de WGBO vereist dat gegevens 15 jaar bewaard worden. Je mag ook aangeven dat je juist wilt dat we gegevens overdragen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat je ons kunt verzoeken om persoonsgegevens van jezelf naar jou of naar een een andere persoon (of organisatie) te sturen. Je kunt ons voor dergelijke verzoeken aanspreken tijdens het spreekuur. Het is ook mogelijk om dit per telefoon (06-22656995) of per email te bereiken (verloskundigen.anemoon@gmail.com). Indien je het verzoek per mail stuurt is het nodig dat wij een kopie ontvangen van je identiteitsbewijs. Op deze kopie kun je dat in verband met je privacy je pasfoto, mrz (nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het bsn-nummer zwart maken. We zullen nastreven binnen één week op je verzoek te reageren.  

Website

Via onze website kun je gegevens verstrekken aan Anemoon Verloskundigenpraktijk. Deze gegevens (bijvoorbeeld van het aanmeldformulier) worden direct via een beveiligde e-mail verzonden naar Anemoon Verloskundigenpraktijk. De gegevens worden niet opgeslagen binnen onze website. Daarnaast werkt de website met cookies, Google Analytics en social media buttons, de uitleg hieromtrent vind je op onze website als er gevraagd wordt om de cookies te accepteren. Verder dragen wij zorg voor de beveiliging van de website met periodieke software updates, een extra beveiligingsplug-in, dubbele factor authenticatie en beschikken we over een SSL-certificaat.

Bescherming van persoonsgegevens

Anemoon Verloskundigenpraktijk neemt maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. We nemen de bescherming van gegevens serieus. Indien je toch het vermoeden hebt dat er sprake is van onvoldoende beveiliging of als er signalen zijn die duiden op misbruik neem dan contact op met verloskundigen.anemoon@gmail.com of 06-22656995