Regelen

Anemoon > Regelen

Huisarts en apotheek

Het is belangrijk om zowel je huisarts, als de apotheek op de hoogte te stellen van je zwangerschap. Dan kan er bij ziekte of bij het voorschrijven van medicijnen rekening worden gehouden met je zwangerschap.

Zwangerschapsverlof

Als zwangere heb je recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof. Hoe lang de verlofperiode uiteindelijk duurt, is afhankelijk van de datum waarop jullie kindje daadwerkelijk wordt geboren. Zwangerschapsverlof vraag je, tenminste 3 weken voor de gewenste ingangsdatum van het verlof, aan bij je werkgever. Je werkgever zal je dan vragen om een zwangerschapsverklaring. Deze verklaring, waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat, kun je krijgen tijdens het spreekuur. We kunnen deze in verband met de vernieuwde privacywetgeving helaas niet mailen.

Zelfstandige
Je werkt als zelfstandige. Dan geldt voor jou de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ). Je kunt een zwangerschapsuitkering krijgen van minimaal 16 weken. Deze regeling geldt ook voor meewerkende echtgenotes.

De uitkering begint 4 tot 6 weken voor de dag dat je bent uitgerekend. Je kunt de aanvraag indienen tot uiterlijk 2 weken voor de uitkering ingaat. Dat is 6 tot 8 weken voor je vermoedelijke bevallingsdatum. Vraag de uitkering aan bij UWV met het formulier ‘Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen’.

Werkloos
Als je werkloos bent en een WW-uitkering, een Ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, heb je ook recht op zwangerschapsverlof. Je vraagt dit, minimaal 3 weken voor de gewenste ingangsdatum, aan bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

Kraamzorg

Het is belangrijk om in het begin van je zwangerschap de kraamzorg alvast te gaan regelen, het liefste voor de 16e week. Ook wanneer je familie of bekenden hebt die jullie na de bevalling willen helpen, ben je toch verplicht kraamzorg te regelen. Een kraamverzorgende assisteert ons tijdens de bevalling, helpt jullie gedurende de eerste week na de bevalling met de verzorging van jou en jullie baby. Ze houdt ons op de hoogte van de kraamcontroles die ze uitvoert.

Kraamzorg kun je regelen door contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Hier meld je je zwangerschap en geef je aan dat je kraamzorg wilt, je kunt dan ook direct een kraampakket aanvragen.

Erkenning

Als jullie getrouwd zijn, ziet de wet de echtgenoot als vader. Zijn jullie niet getrouwd, dan is het belangrijk om tijdens de zwangerschap de erkenning van jullie kindje te regelen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente van je woonplaats. Het is prettig als je dit geregeld hebt voor de 24ste week van de zwangerschap in verband met de aangifteplicht na deze zwangerschapstermijn. Of je nu wel of niet getrouwd bent, er is altijd een vrije keuze in de achternaam die jullie kindje gaat krijgen. Ook dit kun je tijdens de zwangerschap regelen bij de Burgerlijke Stand.

Zwangerschapscursussen

Tijdens de zwangerschap, ter voorbereiding op de bevalling, zijn er verschillende zwangerschapscursussen te volgen. Het is belangrijk iets te kiezen wat bij je past. De meeste cursussen beginnen rond de 25ste week van de zwangerschap, daarnaast zijn er ook cursussen die je de gehele zwangerschap kunt volgen. Enkele voorbeelden van cursussen hier in de regio kun je vinden onder “Handige adressen”.

Vanaf 2019 zullen wij binnen de praktijk ook onze eigen cursus aan gaan bieden, jullie horen hier snel meer van!

Kinderopvang

Wil je straks voor jullie kindje gebruik maken van kinderopvang of gastouderopvang, zorg dan dat je dit op tijd regelt. Meestal is het nodig om jullie kindje al in de eerste 12 weken van de zwangerschap aan te melden, soms zelfs nog eerder.