Visie

Anemoon > Visie

Visie

Wij streven ernaar dat de zwangere ten alle tijde het recht behoudt om op haar eigen unieke wijze, haar kind te dragen, baren en verzorgen.

De zwangere heeft het heft in eigen handen mbt haar zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Zij kiest zelf hoe, waar en met wie zij bevalt. Het is onze taak te informeren, faciliteren en te ondersteunen bij het maken van deze keuzes.

Wij zien de zwangerschap en de bevalling als normale biologische functies van het vrouwelijk lichaam. De manier waarop deze verlopen zijn namelijk van invloed op haar gezondheid en welbevinden voor de rest van haar leven.

Als verloskundigen willen wij respectvol, competent, empathisch zijn.

Wij optimaliseren de normale biologische en psychische processen rondom zwangerschap, bevalling en kraambed.

Wij geven de garantie op het recht op informed consent en informed refusal, waarbij we de keuzevrijheid altijd zullen waarborgen.

We zullen insamenspraak met de zwangere een plan opstellen, waarbij het accent ligt op “zorg op maat”.

Ons kwaliteitsbeleid is dienend en niet dwingend en is gericht op minimale interventie.

Wij werken aan een relatie tussen cliënt en zorgverlener die continu en vertrouwd voelt.

De zwangere is een gelijkwaardige gesprekspartner in haar eigen zorgproces.