Onderzoeken

Anemoon > Zwanger > Onderzoeken

Onderzoeken

Gedurende de zwangerschap zullen verschillende onderzoeken worden gedaan.

Bloedonderzoek

Aan het begin van de zwangerschap zal een uitgebreid bloedonderzoek worden aangevraagd. Dit gaat via het lab van de prikpost naar het diagnostisch centrum in Eindhoven, Diagnostiek Voor U (DVU).

Het bloedonderzoek is nodig om ziekten bij jullie kindje te voorkomen. Als uit onderzoek blijkt dat jullie kindje kans heeft om ziek te worden, is het vaak mogelijk jou te behandelen en zo jullie kindje te beschermen. Bloedonderzoek gebeurt alleen met jou toestemming.

Bij het standaardonderzoek wordt het volgende onderzocht:

  • Hemoglobinegehalte: dit is je ijzergehalte, we bekijken of je last hebt van bloedarmoede.
  • Bloedgroep: het is belangrijk om te weten welke bloedgroep je nodig hebt voor het geval je een bloedtransfusie nodig hebt.
  • Rhesus-D-factor: Je Rhesus-D-factor wordt vastgesteld. Je bent dan Rhesus positief of Rhesus negatief. Het is een kwestie van erfelijkheid. Als je Rhesus-D-positief bent heeft dat geen verdere consequenties voor jou of je zwangerschap. Ben je Rhesus-D-negatief dan is er wel extra aandacht nodig tijdens de zwangerschap. In de 27e week wordt je bloed dan nogmaals onderzocht. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de baby een Rhesus-D-positieve bloedgroep heeft zal je in de 30e week van de zwangerschap en direct na de bevalling een anti-D injectie krijgen. Hiermee voorkomen we dat er antistoffen gemaakt gaan worden.
  • Glucose: dit is je suikergehalte, we bekijken of er aanwijzingen zijn voor (het ontwikkelen van) zwangerschapsdiabetes.
  • Irregulaire antistoffen: Met irregulaire antistoffen worden andere antistoffen tegen rode bloedcellen bedoeld. Deze kunnen ontstaan wanneer jou bloed contact heeft gehad met ander (vreemd) bloed, zoals bij een bloedtransfusie of eerdere zwangerschap. Deze antistoffen kunnen via de placenta en navelstreng het bloed van het kindje bereiken en deze afstoten. Wanneer er antistoffen in je bloed worden gevonden zullen wij verder onderzoek aanvragen om te bepalen om welke antistof het gaat. Het is afhankelijk van de soort en hoeveelheid van de antistoffen of er behandeling of doorverwijzing nodig is.

SOA’s kunnen een negatieve invloed hebben op een gezonde zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Daarom controleren we aan het begin van de zwangerschap of er sprake is van een SOA, deze kunnen namelijk ook onopgemerkt aanwezig zijn. Is er een kans dat één van jullie door onbeschermde en/of wisselende seksuele contacten een SOA heeft opgelopen, laat het ons dan weten. Wij kunnen een onderzoek voor jullie aanvragen. Door middel van een kweek wordt dan duidelijk of je een SOA hebt. Jullie beide zullen dan behandeld moeten worden.

  • Syfilis
  • Hepatitis B
  • HIV

 

Prenatale screening

Prenatale screening houdt in dat er specifiek gezocht wordt naar afwijkingen bij jullie kindje nog voordat het geboren is. Prenatale screening is niet verplicht en ook niet altijd nodig. Het hangt van jullie voorgeschiedenis af. Prenatale screening is gespecialiceerd onderzoek en kan niet door ons worden gedaan. Als jullie voor prenatale screening in aanmerking komen of dit wensen, zullen wij jullie doorverwijzen naar Diagnostiek Voor U in Eindhoven. Let op: prenatale screening is nooit een diagnose, na het onderzoek kan er dus niet met 100% zekerheid gezegd worden dat jullie kindje gezond is of een afwijking heeft. Als er aanwijzingen zijn dat er afwijkingen zijn gevonden zal er vervolgonderzoek gedaan worden als jullie dit wensen.

Komen er aangeboren afwijkingen of ziekten voor in de familie, dan is het aan te raden om vóór de zwangerschap onderzoek te laten doen op erfelijkheid. Dit kan via ons in het kinderwensspreekuur geregeld worden.

Opties prenatale screening tijdens de zwangerschap:

Combinatietest

De combinatietest is een screeningsonderzoek naar het Syndroom van Down. Er kan vroeg in de zwangerschap worden onderzocht of er een verhoogde kans is dat jullie kindje het Downsyndroom heeft. Er zijn geen risico’s aan dit onderzoek verbonden. Deze test wordt niet altijd vergoed. Overleg met je verzekeraar, want ben je jonger dan 36 jaar dan zijn de kosten á € 140, voor eigen rekening.

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

een bloedonderzoek bij jou: tussen 9 en 14 weken
een nekplooimeting bij jullie kindje: tussen 11 en 14 weken. Dit gebeurt met een echo-onderzoek.

NIPT

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards-, of patausyndroom heeft. De NIPT kan uitgevoerd worden vanaf 11 weken zwangerschap.

Kijk op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voor meer informatie over de NIPT. Je vind algemene informatiefolders op de website van het RIVM: .

Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek kan bestaan uit een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

Vlokken test

Bij een vlokkenstest worden er met behulp van een dunne naald, meestal via je buikwand, wat vlokken van de placenta afgenomen. De test kan het beste worden gedaan tussen de 12 en 14 weken zwangerschap. Deze vlokken hebben namelijk dezelfde genetisch samenstelling als jullie baby. Hierdoor kunnen de chromosomen van jullie baby in detail worden onderzocht.

Dit onderzoek is niet zonder risico’s. De kans op een miskraam ten gevolge van dit onderzoek is rond de 1 á 2 %. De kans dat het onderzoek mislukt is ongeveer 4%.

Vruchtwaterpunctie

Een vruchtwaterpunctie kan worden gedaan tussen de 15 en 18 weken zwangerschap. Bij de vruchtwaterpunctie wordt er met behulp van een dunne naald door de buikwand van de moeder, vruchtwater uit de baarmoeder afgenomen.

In het vruchtwater zweeft er weefsel rond met dezelfde genetische samenstelling als van de baby. Hierdoor kunnen de chromosomen van jullie kindje goed worden onderzocht. Verder wordt in het vruchtwater de hoeveelheid alfa-foetoproteïne bepaald. Dit geeft aan of er sprake is van een neuraalbuisdefect (open ruggetje).
De uitslag van de vruchtwaterpunctie is na ongeveer 2 weken bekend. Dit is dus vanaf de 17 weken zwangerschap.

Ook dit onderzoek is niet zonder risico’s. De kans op een miskraam is hier rond de 0,5% en dus kan het ook om een gezonde baby gaan. De kans dat het onderzoek mislukt is ongeveer 1%.